Thực đơn chi tiết đầy đủ dinh dưỡng 38 ngày đầu cho bé mới bắt đầu ăn dặm

Thực đơn chi tiết cho bé ăn dặm bé chỉ huy (BLW) 38 ngày đầu cực chi tiết cho mẹ đây! Các mẹ tham khảo và áp dụng có chọn lọc tùy với thể trạng của bé nhà mình nhé!

thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam
Thực đơn dinh dưỡng ngày 1
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam
Thực đơn dinh dưỡng ngày 2
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam
Thực đơn dinh dưỡng ngày 3
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam
Thực đơn dinh dưỡng ngày 4
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam
Thực đơn dinh dưỡng ngày 5
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam
Thực đơn dinh dưỡng ngày 6
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam
Thực đơn dinh dưỡng ngày 7
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam
Thực đơn dinh dưỡng ngày 8
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam
Thực đơn dinh dưỡng ngày 9
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 10
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 11
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 12
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 13
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 14
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 15
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 16
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 17
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 18
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 19
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam Thực đơn dinh dưỡng ngày 20
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 21
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 22
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 23
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 24
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 25
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 26
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam
Thực đơn dinh dưỡng ngày 27
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 28
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam
Thực đơn dinh dưỡng ngày 29
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 30
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam
Thực đơn dinh dưỡng ngày 31
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-dam
Thực đơn dinh dưỡng ngày 32
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 33
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 34
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 35
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 36
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 37
thuc-don-chi-tiet-day-du-dinh-duong-38-ngay-dau-cho-be-moi-bat-dau-an-damThực đơn dinh dưỡng ngày 38

Chúc bé mau ăn chóng lớn nhé!

  • 17.6k lượt xem41 bình luận
  • Khác
    • Chia sẻ
    • Sao chép liên kết
    • Báo cáo
Báo cáo vi phạm
Để giúp cho cộng đồng Bé Yêu tốt hơn, hãy mô tả sự cố mà bạn gặp phải?