Tại sao bài viết và bình luận của tôi bị xóa khỏi hệ thống?

Việc nội dung của bạn đột nhiên không còn xuất hiện trên trang cá nhân của bạn nữa, là vì có thể nội dung này đã bị người dùng khác báo cáo vi phạm hoặc do hệ thống bảo mật của Bé Yêu tự động xóa ra khỏi hệ thống. Điều này thường xảy ra đối với những nội dung đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Bé Yêu.

Để tránh trường hợp này xảy ra trong tương lai, bạn có thể xem lại Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi để biết những loại nội dung được phép chia sẻ trên Bé Yêu. Bên cạnh đó, bạn cần chú ý:
+ Tránh spam, quảng cáo, dùng ngôn từ kích động, bạo lực hoặc thông tin sai lệch.
+ Tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng vì nếu việc bị xóa nhiều nội dung sẽ có thể khiến bạn bị chặn một số tính năng quan trọng như đăng bài viết, bình luận hoặc nhắn tin. Lệnh chặn này có thể kéo dài tới 30 ngày và trong trường hợp xấu nhất là tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.

← Quay về Tiêu chuẩn cộng đồng