Tại sao tôi bị chặn một số hoạt động như đăng bài viết, bình luận, thích, nhắn tin?

Chúng tôi có thể chặn một số hoạt động của bạn trên Bé Yêu khi:
+ Hệ thống bảo mật của chúng tôi nhận thấy nội dung bạn đăng có vẻ đáng ngờ.
+ Bạn đã vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Lệnh chặn chặn này có thể kéo dài tới 30 ngày.

Chúng tôi có thể chặn một số hoạt động của bạn trên Bé Yêu khi:
+ Hệ thống bảo mật của chúng tôi nhận thấy nội dung bạn đăng có vẻ đáng ngờ.
+ Bạn đã vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Lệnh chặn chặn này có thể kéo dài tới 30 ngày.

Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể đã có ý định tốt hoặc chưa biết về các chính sách của chúng tôi liên quan đến các hành vi được chấp nhận, đồng thời chúng tôi hiểu rằng lệnh chặn này có thể khiến bạn có những trải nghiệm không vui.

Nhưng để giữ cho Bé Yêu luôn là nơi cởi mở và thân thiện với người dùng, chúng tôi sẽ ngăn chặn mọi người lạm dụng Bé Yêu, cho dù là vô tình, ngay cả khi bạn cảm thấy điều mình đã làm là có thể chấp nhận được.

← Quay về Tiêu chuẩn cộng đồng